Misfarvet vand?

16. oktober 2019, kl. 11:51

I korte perioder kan det opleves, at der kommer misfarvet vand ud af vandhanen. Dette sker i forbindelse med et brud på vandledningen, beredskabets afprøvning af brandhaner eller andre forstyrrelser i vandforsyningen. Vandet bliver rødt, brunt eller sort og kan indeholde sorte partikler. Det kan også smage "metallisk". Det forsvinder normalt i løbet af få minutter, hvis man lader vandet løbe.

Misfarvningen er uskadelig og uden sundhedsfare. Den skyldes et kortvarigt forhøjet indhold af jern og mangan i drikkevandet.

Jern og mangan er ikke sundhedsfarligt, det er naturlige forekommende stoffer i grundvandet - f.eks. indeholder vitaminpiller også jern og mangan. For stort indhold af jern kan dog give afsmitning på porcelæn og vasketøj - mangan kan give et fedtet og olieagtigt udseende og små sorte partikler.

BAGGRUNDSINFORMATION OM JERN OG MANGAN

I vandværksboringer forekommer jern og mangan i varierende mængder. Ved behandling af vandet - iltning og filtrering - udskilles jern og mangan. Ved iltningen ændres jern og mangans kemiske sammensætning, så der dannes klumper. Disse udfældes og tilbageholdes i sandfiltrene.

Uanset hvor effektiv vandværksbehandlingen er, kan det ikke undgås, at der sker udfældning af jern og mangan i en vis udstrækning i ledningsnettet ud til din bolig. Når vandstrømmen er ensartet - vandet løber samme vej og med samme tryk og styrke - forbliver det udfældede jern og mangan i ledningen. Men hvis der er brud på ledningen eller andet, der bevirker, at vandstrømmen ændres eller trykket falder, så rives der jern- og manganpartikler med vandet.

Efter brud vil vandforsyningen normalt sørge for, at der sker en gennemskylning af ledningsnettet til vandet er rent.

HVAD SKER DER MED VASKETØJET?

Hvis der er meget jern i vandet, kan det – under uheldige omstændigheder – sætte sig i vasketøjet. Hvis det sker, er Forbrugerrådets anbefaling:

Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter en halv time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning, med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

 

Ring til os på 9612 7300

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte Vestforsyning Vand, hvis du har konkrete spørgsmål, er i tvivl om noget eller hvis du vil vide mere.