Sponsorater

Vestforsyning støtter det lokale idræts- og kulturliv i hele vores forsyningsområde.

Generelt er det Vestforsynings markedsføringspolitik, at der ikke er tale om velgørenhed. Der er tale om "noget-for-noget"-aftaler med to hovedformål:

  • Vi ønsker at knytte os tættere til forbrugerne ved at tage aktivt del i lokalsamfundet og markedsføre os der, hvor forbrugerne er. Vestforsyning er ikke et monopolselskab, men et aktieselskab, som særligt på el-området oplever en stigende konkurrence om både erhvervskunder og private forbrugere
  • Vi ønsker desuden at være en attraktiv arbejdsplads for både nuværende og kommende medarbejdere. Idræts- og kulturlivet i Holstebro kan ikke overleve uden sponsorater, og vi kan ikke tiltrække de dygtigste medarbejdere, hvis ikke Holstebro har noget at byde på i fritiden. 

 

Foruden aftalen med TTH Holstebro uddeles to gange om året
sponsorstøtte fra Vestforsynings Initiativpulje.

Se mere om Initiativpuljen her

  Scroll ned for mere