PRISER

Her kan du få et overblik over de gældende priser og gebyrer for vand.

Takster

Taksterne er den pris, du skal give for vandet. Du kan se taksterne her:

Tilslutningsbidrag

Du skal opfatte tilslutningsbidraget som et slags indmeldelsesgebyr. Du skal betale tilslutningsbidraget når din ejendom bliver tilsluttet vandforsyningen.

Gebyrer

Du kan se hvor meget du skal betale i gebyrer her:

RATER OG AFREGNING

Forbruget bliver afregnet efter de målere, der er på det enkelte forbrugssted Afregningsperioden følger kalenderåret, og der bliver opkrævet samlet for vand, varme og spildevand. Får du også strøm fra os, kommer det på en regning for sig selv. Privatkunder betaler a conto i rater i februar, maj, august og november. Årsopgørelsen bliver sendt ud i februar.

Rater og afregning

DANVA statistik og benchmarking 2018
DANVA logo

Benchmarking

Vi deltager hvert år i DANVA's benchmarking. DANVA er brancheforening for vandselskaber, og benchmarking er et af de mest udbredte redskaber til at finde effektiviseringer.

I DANVA's benchmarking bliver vandselskaberne i hele landet sammenlignet på tværs. Det gør det muligt at afdække de stærke og de svage sider i selskabet. DANVA udgiver hvert år publikationen "Vand i tal", der indeholder tal og grafer, der blandt andet viser, hvor landets vandselskaber ligger i forhold til hinanden.

Se publikationen "Vand i tal"

Performancebenchmarking

Performancebenchmarking er et værktøj til dialog mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Ifølge vandsektorloven og bekendtgørelse om performancebenchmarking af vandselskaber skal samtlige danske vandselskaber omfattet af vandsektorloven pr. 1. juni 2018 indberette data til Miljøstyrelsen omkring selskabernes performance inden for følgende fem områder:

  • Sundhed
  • Forsyningssikkerhed
  • Energi
  • Klima
  • Miljø

Performancebenchmarkingen skal anvendes som et dialogværktøj mellem vandselskaberne og interessenter om selskabernes performance og udvikling i performance.

Resultater af benchmarkingen i 2019 på baggrund af data fra 2018, kan ses her

Gennemsnitligt årligt forbrug

Her kan du se, hvad en gennemsnitlig familie bruger om året.

Lagkagediagram der viser gennemsnitligt årligt forbrug
 Priser kr. for 150 m3
Vandforbrug 0 - 1.000 m3  885,00
Statsafgift - ledningsført vand  927,00
Statsafgift - drikkevandsbidrag  -
I alt  1.812,00
Abonnement mindre end eller lig med Qn 2,5 m3  758,00
Moms  642,50
I alt inkl. moms  3.212,50
  Scroll ned for mere