Vandets kvalitet

Hårdhedsgrad

Hårdhedsgraden beskriver indholdet af calcium og magnesium i vandet. Det har bl.a. betydning for doseringen af vaskepulver. Hårdhedsgraden bør ligge mellem 5 og 30 grader.

Aktuelle tal for Vestforsyning
Område Hårdhedsgrad
Holstebro By (Holstebro, Idom, Nr. Felding, Mejrup, Krunderup og Tvis) 11,5 - Middelhårdt
Borbjerg (Borbjerg, Sandagergård, Hogager, Hvam og Skave) 5,7 - Blødt 
Mogenstrup 7,8 - Blødt 
Ejsingholm 9,2 - Middelhårdt 
Vinderup 9,2 - Middelhårdt 
Hårdhedsgrad generelt
Hårdhedsgrad Betegnelse
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-30 Hårdt
Over 30 Meget hårdt

Løbende kontrol

Da både myndigheder og forsyningerne stiller store krav til vandets kvalitet, laves der løbende kontrol af drikkevandet for at sikre, at det overholder alle krav.

Du drikker dagligt et par liter vand, så det er en vigtig ressource. Derfor er det også vigtigt, at drikkevandet både er rent og friskt.

Drikkevandet bliver testet for bakterier og mange miljøfremmende stoffer. Derfor ved vi, at vandet er sundt, bakteriefrit og uden skadelige miljøpåvirkninger.

Vandets kvalitet bliver kontrolleret flere steder i vandforsyningsanlægget, fra boringer, på vandværkerne og ude hos dig som kunde. Kontrollen omfatter ud over de stoffer, som er en naturlig del af vandet, også et stort antal af de stoffer, som normalt ikke skal være i drikkevand. Antallet af analyser opfylder lovens krav, og alle analyser bliver foretaget af et uvildigt analyselaboratorium. Vi foretager desuden selv ekstra analyser, så vi kan tilgodese kravene fra fødevarevirksomhederne her i byen.

Se vandanalyser for vores vandværker
Hak ved det

INGEN FUND AF PESTICIDER

Med baggrund i presseomtale om pesticidforurening med chloridazon i grundvandet, har Vestforsyning Vand A/S fået analyseret for stoffet på alle vores vandværker. Vi kan med glæde konstatere, at der ikke er påvist nogen værdi af chloridazon i nogen af Vestforsynings boringer.

PAS PÅ DIT DRIKKEVAND

Vi arbejder hele tiden på, at forebygge risikoen for forurening af vores drikkevandsboringer, og opfordrer derfor alle - også private haveejere – til at undgå sprøjtemidler.

Har du tilmeldt din have på giftfrihave.dk?
I for information