Tidsfristen er udløbet.

Bliv kandidat

Hvis du vil være kandidat til valget, skal du udfylde en kandidatmeddelelse med tilhørende stillerliste, hvor du er anbefalet af mindst 25 stemmeberettigede forbrugere.

Hent stillerlisten

Der skal vælges to forbrugerrepræsentanter samt fire suppleanter.

Hvis du vil opstilles som kandidat skal du:

  • Være myndig
  • Senest den 15. september 2017 være registreret med udfyldt kandidatmeddelelse og stillerliste.

En virksomhed eller forening, som har forbrugerstatus, kan også opstille en kandidat. Undtaget er Holstebro Kommune, der som eneaktionær ikke har forbrugerstatus.

Du kan ikke opstille, hvis du:

  • Er ansat i Vestforsyning A/S eller i et selskab, hvori Vestforsyning direkte eller indirekte besidder andele
  • Sidder i bestyrelsen eller direktionen for selskaber, som er i konkurrence med Vestforsyning eller dets datterselskaber
  Scroll ned for mere