Tal og fakta

Forside af årsrapporten for 2020

Årsrapport

 

 

God selskabsledelse

Bestyrelsen i Vestforsyning har gennem en længere periode arbejdet med god selskabsledelse, og har i marts 2021 udarbejdet en årlig redegørelse for arbejdet med god selskabsledelse med baggrund i vejledningerne og skemaet fra ovenstående kodeks.

Se Vestforsynings besvarelse

Strategi 2018-2021

Vestforsyning er 100 % ejet af Holstebro Kommune. For at sikre sammenhæng mellem Holstebro Kommunes Politik og Vestforsyning Koncernens virke, er der udarbejdet en strategiplan.

 

Læs et uddrag af planen her

 

Strategi for ejerskab til Vestforsyning-Koncernen

Formålet med ejerstrategien er, at sikre sammenhæng mellem Holstebro Kommunes politik og Vestforsynings virke på den ene side og sikre Vestforsyning mandat til at udføre sit virke på den anden side. Godkendt på Byrådets møde d. 20. februar 2018.

Se ejerstrategien på Holstebro Kommunes hjemmeside

Værdigrundlag

Vores værdigrundlag er vores pejlemærker for virksomhedskulturen i dagligdagen, og skal være med til at realisere vores mål og visioner. Vi har fire værdier, som er en bærende del af Vestforsynings DNA, og som vi ønsker at bygge virksomheden på. De er fundamentet i vores strategi, måler og visioner.

SERVICEMINDED

Vi behandler kunderne individuelt, hurtigt, respektfuldt og kompetent.

MILJØBEVIDST

Vi tænker miljø og klimapåvirkning ind i alle vores dispositioner.

INNOVATIV

Vi har modet og viljen til at afprøve muligheder.

DIALOGBASERET

Vi skaber resultater gennem åben dialog og medinddragelse

Forsiden af folder om Vestforsynings CSR-politik

CSR – vores samfundsansvar

CSR står for Corporate Social Responsibility og er betegnelsen for arbejdet med at integrere sociale og miljømæssige hensyn i vores forretningsaktiviteter.

 

LÆS VORES CSR POLITIK

Vores klimaindsats

Vi er en lille virksomhed set i et globalt perspektiv, men klimaet kender ingen grænser, og vi gør hvad vi kan, for at bidrage til forbedring af klodens klima og miljø.

LÆS VORES KLIMAINDSATS

Vedtægter

Her kan du se alle vedtægter for hele Vestforsyning koncernen og alle datterselskaberne.

  Scroll ned for mere