Separering af Tvis

Information - oktober 2021

Spørg en autoriseret kloakmester

Få hjælp fra en autoriseret kloakmester til at fastlægge, om du kan opsamle og håndtere dit regnvand på egen grund. Du kan evt. finde afløbstegninger i byggesagen (søg på din adresse under "Holstebro").

Nedsivning

Undersøg, om der er gode muligheder for at vandet kan nedsive og lav nedsivningstest, på det område, du ønsker nedsivning (se rørcenteranvisning fra Teknologisk Institut).

Hvilken løsning?

Overvej hvilke løsninger, der er relevante og mulige for dig (se evt. www.laridanmark.dk). Det kan tit være en fordel med flere forskellige løsninger i kombination eller løsninger, der er målrettet forskellige bygningsdele/befæstede arealer.

Nedsivningstilladelse

Ansøg kommunen om nedsivningstilladelse ved anvendelse af ansøgningsskemaet på www.holstebro.dk/spildevandstilladelser Her findes også dimensioneringsskema til anlægget. Husk at anlægget skal dimensioneres for en 10 års hændelse. Spørgsmål vedrørende tilladelse og dimensionering m.v. skal stilles til Spildevand, Natur og Miljø, Holstebro Kommune på telefon 9611 7562.

Skybrudssikring

Når du har projekteret og planlagt dit anlæg, er det vigtigt at du overvejer om dit anlæg og din ejendom er skybrudssikret. Dvs. at du har indrettet det sådan, at regnvand i forbindelse med skybrud afledes væk fra bygninger og ud på overfladen, hvor det ikke gør skade og hvor det heller ikke kan strømme til naboejendomme eller veje. Se katalog for skybrudsløsninger ved ekstremregn.

Information - august 2021

Tvis' gamle fælleskloak skal udskiftes i 2023, da regnvand og spildevand skal separeres.

Normalvis erstattes det gamle fællesrør af to mindre; ét til spildevandet og ét til regnvand. Kloaksepareringen er en nødvendighed og en del af de kommunale spildevandsplaner, som i disse år udrulles over hele landet.

Informationsmateriale

Der er udsendt informationsmateriale til de ejendomme, som er berørt af kloaksepareringen.

Der vil desuden blive afholdt byvandring og borgermøder - og vi vil holde dig opdateret her på siden.

Du kan også set hvilket materiale vi har udsendt, hvis du klikker på dokumenterne i øverste højre hjørne.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder Susanne Kirkgaard-Sehested på tlf. 5158 7413 eller e-mail sk@vestforsyning.dk.