Kun 3 ting i dit lokum

Det er vigtigt, at du ikke bruger dit toilet som skraldespand. Jo mere affald du smider i toilettet, jo dyrere bliver det for dig, da vi skal bruge ekstra ressourcer på at rense spildevandet og reparere ødelagte eller tilstoppede pumper og anlæg.

Alene en enkelt vatpind kan lave ravage i kloakken for mange tusinde kroner, fordi den kan sætte sig fast i de pumper, der fører spildevandet videre til renseanlægget.

Vi belaster også vores fælles miljø, når vi smider andet end toiletpapir i toilettet. Pumper og rense-riste bliver dårligere, og flere kemikalier ryger videre ud i havet, hvor det skader fisk, planter og badestrande.

 

Læs mere på kun3tingiditlokum.dk

Kun lort, pis og papir må komme i toilettet

  • Skyl ikke fedt, kaffegrums og madrester ud i vasken. Fedtet størkner, og afløbet stopper til. Hæld i stedet affaldet i skraldespanden.

  • Spar på opvaskemiddel, sæbe og shampoo, så skåner du miljøet for stoffer, som er vanskelige at nedbryde på renseanlægget. Vælg de miljømærkede midler. Undgå skyllemiddel og klor – det er skadeligt for alger og fisk.

  • Smid aldrig bleer, hygiejnebind, vatpinde, kondomer og lignende i toilettet. Det kan sætte sig fast i dit afløb eller det øvrige kloaksystem og i renseanlæggets pumper.

  • Hæld ikke klor, medicinrester, olie og opløsningsmidler i kloakken. Det skader miljøet og renseanlægget og er også skadeligt for kloakmedarbejdernes sundhed.

  • Fej ikke byggeaffald, småsten og grus i kloakken. Det bliver liggende på bunden, og med tiden vil det hobe sig op.

  • Hæld aldrig maling, terpentin og andre miljøskadelige stoffer i kloakken. Aflever rester på genbrugspladsen.

Vestforsyning er en del af den landsdækkende kampagne ”Kun3ting” som aktivt forsøger at bekæmpe affald i toiletterne.

 

Læs mere på kun3tingiditlokum.dk