Er mit forbrug normalt?

Vil du gerne se, hvor meget du bruger i forhold til andre forbrugere – om du er god til at spare, eller om du ligger i den høje ende af skalaen. Vi har lavet denne lille beregner, så du kan få en idé om, hvor du er placeret når det gælder varmeforbruget

Indtast antal m2 bolig:

m2

Vælg boligtype:

 Parcelhus
 Etagebyggeri

Dit forbrug:

0 kWh

FØLG MIT FORBRUG

Vil du gerne have muligheden for at følge med i forbruget – så har du muligheden for at downloade Vestforsynings app. Her kan du også følge forbruget i forhold til motivationstariffen.

Du finder app’en ved at søge efter "Vestforsyning" i App Store eller Google Play.

Appen er gratis at downloade og bruge.

Du kan se lidt gode tips til brug af app'en her

Penge at spare

Det er vigtigt, at du afkøler dit fjernvarmevand – der er nemlig penge at spare. Ud over det har det også stor betydning for den samlede økonomi i fjernvarmesystemet, at vores kunder udnytter varmen bedst muligt.

Afkølingen er forskellen på den gennemsnitlige indgangstemperatur og den gennemsnitlige udgangstemperatur. Fjernvarmevandets afkøling skal som minimum være 25°C i gennemsnit – det kaldes årsafkøling.

Afkøling af fjernvarmevandet svinger i løbet af året. Om vinteren, hvor alle bruger varme, er afkølingen størst og den er mindre om sommeren, hvor vi faktisk kun bruger fjernvarmen til at få et varmt bad.

Derfor er det den gennemsnitlige afkøling - årsafkølingen - vi fokuserer på.

De 10 hotte

Se folderen "de 10 hotte" med 10 gode spareråd til din fjernvarme.

Se "de 10 hotte"

AFLÆSNING

Aflæs din måler jævnligt, så du hele tiden følger med i dit varmeforbrug.

Er forbruget meget højt, er det godt at opdage det i tide. Hvis forbruget pludselig stiger markant, og du ikke har ændret dit forbrugsmønster, kan det være en god idé at kontakte en autoriseret VVS-installatør og få gennemgået dine installationer. Utætheder i rør kan forårsage store skader.

GRADDAG

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Normalår
Januar 603,0 512,1 446,1 502,3 467,2 430,1 495,0 434,0 419,5 424,8 303,2 465,8 519
Februar 510,6 472,2 482,4 471,1 356,6 414,1 405,6 380,2 452,9 313,7 359,0 445,2 486
Marts 423,3 420,7 327,1 525,0 321,7 367,1 376,7 335,4 469,8 314,0 - 378,9 444
April 304,8 181,9 290,4 281,0 217,6 262,1 290,9 283,1 214,9  217,7 247,9 306,5 311
Maj 199,9 139,5 123,8 26,0 130,3 179,5 100,2 114,8 44,6 177,3 176,4 174,6 154
Juni 58,4 29,8 87,0 35,3 37,2 78,1 23,1 40,5 28,6 14,2 21,7 22,4 58
Juli 2,5 14,5 20,1 5,2 4,5 23,2 25,9 17,5 8,8 30,6  40,5 0,7 22
August 22,8 23,3 7,7 5,7 37,8 2,7 24,7 17,0 11,6 7,9  13,4  17,1 18
September 104,5 68,1 88,2 98,8 80,7 82,7 29,6 78,4 64,3 80,6 73,1 50,6 91
Oktober 252,1 205,6 222 163,8 140,4 211,9 233,6 149,1  174,1 204,6 187,1 153,5 207
November 381,7 286,5 307 313,9 263,4 275,4 366,4 316,9 - 305,7 245,5   341
December 626,3 378,7 496,5 360,4 421,5 314,3 332,9 370,4  343,5 327,6  359,2   461
Total 3.489,9 2.732,9 2.898,3 2.788,5 2.478,9 2.641,2 2.704,6 2.537,3 (2.233,6) 2.418,7 (2.027)   3.112

En graddag er et mål for, hvor koldt det har været, og hvor meget energi, der bruges til rumopvarmning. Det kan hjælpe med at sammenligne energiforbruget pr. måned med en normal måned eller pr. år med et normalt år. Det er udelukkende til sammenligning af opvarmning, da forbruget til varmt vand er uafhængigt af udetemperaturen.

En graddag er forskellen på 1°C mellem den indvendige gennemsnitstemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur målt over et døgn. Døgnets gradtal udregnes altså som den forskel der er mellem 17°C og den udvendige gennemsnitstemperatur.

Indrømmet – det er lidt indviklet, men her er et par eksempler:

  • -5°C ude giver 22 graddage
  • +2°C ude giver 15 graddage

HJÆLP OS MED AT FINDE UTÆTHEDER

Hvis du oplever at:

  • Græsset går ud et bestemt sted
  • Sneen smelter hurtigt et bestemt sted
  • Regn tørrer hurtigt et bestemt sted
  • Der er sænkninger i jordoverfladen
  • Der kommer damp op af kloakdæksler

Så kan det være tegn på at et fjernvarmerør er utæt. Det betyder stort tab af varme, vand og ikke mindst penge.

Vi prøver jævnligt at undersøge rørene ved hjælp af et varmestrålingskamera – men nogle huller opdager vi ikke. Derfor har vi brug for din hjælp!

Har du mistanke om, at der er et utæt fjernvarmerør, vil det være en stor hjælp hvis du kontakter os på telefon 9612 7300 eller via mail info@vestforsyning.dk. Så vil vi hurtigst muligt undersøge stedet.

Forside af brochure fra Dansk Fjernvarme "Hold hus med fjernvarmen"

DET HELE SAMLET I ÉN FOLDER

Danske Fjernvarmeværkers Forening har lavet en meget fin og let overskuelig folder, hvor du kan læse en masse om fjernvarme på en let forståelig måde.

Du kan se brochuren her
  Scroll ned for mere