Produktionsrapporter

Vær opmærksom på at produktionsdata er tilgængelige ca. 1-1½ måned efter slutningen af en periode.

2020

Perioden 01-01-2020 til 31-12-2020.

 

Måned Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 5.462 5.847 5.085 139 160
Februar 5.131 6.406 3.910 107 175
Marts 3.877 4.312 4.125 113 118
April 3.171 3.565 3.332 91 98
Maj 3.416 3.621 3.130 86 99
Juni 1.523 1.698 3.053 84 46
Juli 3.293 3.923 2.424 66 107
August 1.539 1.520 2.703 74 42
September 2.610 2.760 3.106 85 76
Oktober 2.891 3.032 3.649 100 83
November 3.560 4.351 4.049 111 119
December 2.686 3.203 4.658 127 88
Total 39.159 44.240 43.225 1.183 1.211

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft, dog ikke i november

Status

Alle 6 møller er i normal drift.

Vær opmærksom på at produktionsdata til nedenstående tabeller først er tilgængelige ca. 1-1½ måned efter slutningen af en periode.

Graf der viser elpris
Graf der viser vindmøllernes produktion
Graf der viser total indtægt

2019

Perioden 01-01-2019 til 31-12-2019.

Måned Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 4.065 4.622 5.082 139 127
Februar 3.326 3.626 3.907 107 99
Marts 4.980 5.329 4.123 113 146
April 2.442 2.336 3.330 91 64
Maj 3.981 4.092 3.128 86 112
Juni 2.423 2.418 3.052 84 66
Juli 2.803 2.750 2.423 66 75
August 2.242 2.272 2.701 74 62
September 3.596 3.761 3.104 85 103
Oktober 2.473 2.515 3.647 100 69
November 2.557 2.497 4.047 111 68
December 4.034 4.370 4.655 127 120
Total 38.922  40.586 43.200 1.183 1.111

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft

2018

Perioden 01-01-2018 til 31-12-2018.

Måned Faktiske MWh**​ Korrigeret budget MWh* Budget MWh Budget vindfaktor Faktisk vindfaktor
Januar 1.504 3.869 5.082 139 106
Februar 3.230 3.539 3.907 107 97
Marts 3.420 3.851 4.123 113 105
April 2.900 3.178 3.330 91 87
Maj 1.733 1.675 3.128 86 46
Juni 2.854 2.938 3.052 84 80
Juli 2.172 2.189 2.423 66 60
August 2.401 2.460 2.701 74 67
September 4.128 4.446 3.104 85 122
Oktober 4.396 4.463 3.647 100 122
November 2.982 3.011 4.047 111 82
December 3.694 3.788 4.655 127 104
Total 35.414  39.408 43.200 1.183 1.079

* Budget korrigeret for realiseret vind

** Inkl. regulerkraft

  Scroll ned for mere